Hỗ trợ hàng trăm suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch ở Bắc Ninh

ngày 09/06/2021

Những suất ăn hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Những suất ăn hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu cách ly tập trung huyện Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chị em phụ nữ huyện Gia Bình chuẩn bị suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chị em phụ nữ huyện Gia Bình chuẩn bị suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chị em phụ nữ huyện Gia Bình chuẩn bị suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Chị em phụ nữ huyện Gia Bình chuẩn bị suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Những suất ăn hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus