41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng

ngày 27/05/2020


Nguồn: Báo Tin Tức TTXVN